Screening

 • Screening 13 definities Encyclo

  Screening Screening of bevolkingsonderzoek is het onderzoeken van een in principe gezonde populatie om asymptomatische gevallen van een ziekte of aandoening op het spoor te komen, in de veronderstelling dat deze aandoening in een vroeg stadium misschien beter te behandelen is.

 • Screening Autoriteit Persoonsgegevens

  Screening is een hulpmiddel om de risico’s te beperken. Voor bepaalde functies (bijvoorbeeld in de kinderopvang) is screening zelfs wettelijk verplicht. Screening houdt in dat een werkgever informatie opvraagt over een sollicitant of werknemer om zo een inschatting te maken van zijn integriteit.

 • Screening definition of screening by The Free

  Define screening. screening synonyms, screening pronunciation, screening translation, English dictionary definition of screening. n. 1. screenings Refuse, such as waste coal, separated by a screen. 2. The mesh material used to make door or window screens. 3.

 • Bevolkingsonderzoek Wikipedia

  Screening op zoek naar ziekten in een vroeg stadium valt onder de secundaire preventie van ziekten. Om voor screening in aanmerking te komen moet een aandoening aan een aantal voorwaarden voldoen: Er moet een test bestaan met een hoge specificiteit en sensitiviteit, zodat het percentage fout-positieven laag is, evenals het percentage fout

 • Veiligheidsonderzoeken AIVD

  Een veiligheidsonderzoek. Wat betekent dat? U vervult een vertrouwensfunctie of solliciteert daarop. Of u nu werkt achter de douane op een luchthaven, in een kerncentrale, als militair of ambtenaar, u heeft een baan met bijzondere verantwoordelijkheden.

 • Screening (medicine) Wikipedia
  OverviewPrinciplesTypesExamplesMedical equipment usedLimitationsAnalysisSee also

  Screening, in medicine, is a strategy used to look for as-yet-unrecognised conditions or risk markers in individuals without signs or symptoms. This testing can be applied to individuals or to a whole population. The defining features of screening programmes are that the people tested do not have signs or symptoms and the implied promise is future risk reduction from an undesirable disease outcome. As such, screening tests are somewhat unusual in that they are offered to and performed on persons apparently in good he

 • Wikipedia · Tekst onder CC-BY-SA-licentie
 • Screening Nutritional assessment

  De arts, verpleegkundige of diëtist onderzoekt of een patiënt aan ziekte gerelateerde ondervoeding heeft, of een groot risico loopt om ondervoed te raken. Voorafgaand aan, of tijdens de ziekenhuisopname vindt een gestructureerde screening van patiënten plaats. Dit

 • Bevolkingsonderzoek borstkanker RIVM

  Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Door een mammografie kan borstkanker in een vroeg stadium worden ontdekt.

 • DSI

  Stichting DSI geeft op verzoek van de sector uitvoering aan strikte zelfregulering. Hier geven wij uitvoering aan middels personeelsscreening, certificering, tuchtrecht en een openbaar register.

 • Zwangerschapsscreeningen RIVM

  Screening op down-, edwards- en patausyndroom met de combinatietest of de NIPT niet-invasieve prenatale test. 2. Een structureel echoscopisch onderzoek (SEO) ofwel 20 wekenecho, waarmee de zwangere informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke structurele afwijkingen bij de foetus.

 • Screening Definition of Screening by Merriam

  Screening definition is the act or process of one that screens. How to use screening in a sentence.

 • Screening Wikipedia

  Screening (economics), a strategy of combating adverse selection; Screening (medicine), a strategy used in a population to identify an unrecognised disease in individuals without signs or symptoms; Screening (printing), a process that represents lighter shades as tiny dots, rather than solid areas, of ink by passing ink through

 • SCREENING meaning in the Cambridge English

  screening definition: 1. a showing of a film: 2. a test or examination to discover if there is anything wrong with. Learn more.

 • screening WikiWoordenboek Wiktionary

  screening. onderzoek; Gangbaarheid. Het woord screening staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd 'screening' herkend door:

 • Personeelsscreening aanvragen DSI

  Nee, uw screening is strikt persoonlijk. Uw werkgever heeft zowel voor als na de screening geen toegang tot uw persoonlijke informatie of screeningsuitslagen. DSI zal hier ook telefonisch of per e-mail geen mededelingen over doen. Wel is het voor de werkgever of opdrachtgever mogelijk om de status van de screening online te bekijken.

 • Screening definition of screening by Medical

  screening [skrēn´ing] examination or testing of a group of individuals to separate those who are well from those who have an undiagnosed disease or defect or who are at high risk. health screening in the nursing interventions classification, a nursing intervention defined as detecting health risks or problems by means of history, examination

 • Veiligheidsonderzoek Wikipedia

  Wel kan de AIVD op verzoek van een politieke partij resp. kabinetsformateur een screening doen waarbij naslag wordt gedaan in de eigen registers. Criteria en methodes Omtrent

 • Blue-White Screening & Protocols for Colony

  Screening: blue-white screening to identify recombinant bacterial colonies; Ligation. We offer the following ready-to-use expression vectors that can be used for stable as well as transient expression systems. These FLAG-fusion constructs have origins of replication for propagation in both bacterial and mammalian cells.

 • Screening Definition of Screening at

  Screening definition, the act or work of a person who screens, as in ascertaining the character and competence of applicants, employees, etc. See more.

 • Screening Justis

  screening kunt bereiken U moet voldoen aan de informatieplicht. Dat betekent dat u de betreffende sollicitant of werknemer vooraf laat weten dat u een screening uitvoert en achteraf wat de resultaten zijn U mag de gegevens die u uit de screening heeft verkregen niet gebruiken voor een ander doel

 • WHO Screening

  Screening. Screening is defined as the presumptive identification of unrecognized disease in an apparently healthy, asymptomatic population by means of tests, examinations or other procedures that can be applied rapidly and easily to the target population.

 • Screening politie

  Screening maakt inbreuk op de privacy en is daarom aan regels gebonden. Er zijn verschillende vormen van screening. Welke screening een nieuwe medewerker krijgt, hangt af van de functie die hij gaat uitoefenen. De omvang van het onderzoek hangt af van de functie en waar iemand werkt. De politie kent drie vormen van screening

 • Justis Screening van personeel

  Vaak worden meer middelen ingezet naarmate de functie risicovoller is. De screening moet echter ook proportioneel zijn, dus in verhouding staan tot de functie. De brochure is daarom ook zo opgezet: eerst volgen vijf eenvoudige checks die u altijd kunt uitvoeren, daarna volgt wat u

 • Valanalyse inventarisatie valrisico 65+ Valpreventie

  Deze tweeledigheid kan aangeduid worden met ´casefinding´ en de uitgebreide ´screening´. Met de Valanalyse kan deze casefinding en screening uitgevoerd worden om zo individueel en effectief advies te kunnen geven aan ouderen. De valrisicotest is gebaseerd op de valbeslisboom (Peeters 2008, Peeters 2011) en deze is gevalideerd.

 • Wat wordt bedoeld met een VGB, een VOG en een screening

  Vaak wordt gesproken over het ‘screenen’ van medewerkers. Dit is een algemene term. De veiligheidsonderzoeken die de AIVD uitvoert om een verklaring van geen bezwaar (VGB) af te kunnen geven, zijn een vorm van screening.

 • NHS screening NHS

  12-11-2018· Screening is a way of finding out if people are at higher risk of a health problem, so that early treatment can be offered or information given to help them make informed decisions. This page gives an overview of screening, with links to the different types of screening

 • - SPSZN

  Welkom op de website van de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN). De SPSZN is in de regio Zuidwest Nederland verantwoordelijk voor de coördinatie van de screening op aangeboren afwijkingen bij het kind tijdens de zwangerschap. Het laatste nieuws vindt u rechts, onder actueel. Deze website is bedoeld voor zorgverleners.

 • Recruitment Process Screening NATO

  Shortlisting Timeline 2-3 weeks. After the closing date, your application will be reviewed by the Hiring Official based on the requirements listed for the position that you have applied for.